Shop Location

Pure Pharmacy (Big C) สาขา สุขสวัสดิ์

Address : Tel :


94 หมู่ 18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ : 0-2464-4306

Pure Pharmacy (Big C) สาขา รัตนาธิเบศร์

Address : Tel :


6 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2950-4856

Golden Place สาขา พระราม 9

Address : Tel :


185 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02-935-6000

Golden Place สาขา ซีพี ทาวเวอร์

Address : Tel :


313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-638-3021

Golden Place สาขา สะพานสูง

Address : Tel :


99 ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 02-729-6620, 02-729-6627

Golden Place สาขา ศิริราช 1

Address : Tel :


264/18 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-866-8999

Golden Place สาขา ศิริราช 2

Address : Tel :


โรงพยาบาลศิริราช อาคารปิยมหาการุณย์ ชั้น B1 เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-412-4449

Golden Place สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

Address : Tel :


120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-143-8349

Golden Place สาขา หัวหิน 1

Address : Tel :


5/15-16 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-514-400

Golden Place สาขา หัวหิน 2

Address : Tel :


99 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 032-523-029